English
创新回族学研究的平台,全方位展示回族文化的窗口!

合肥市蜀山区大柏清真寺

 作者:佚名  来源:王润心  点击:  评论:0 时间:2018-09-13 18:05:30


 


  
大柏清真寺坐落于安徽省合肥市蜀山区大柏乡大柏店南。大柏清真寺始建于清乾隆年间,清道光二十二年(1842年)重修。现有礼拜殿1幢,瓦房几间。寺内存有建寺时和重修时的青石碑刻各1块。碑砌墙上,青石质,长91厘米,宽45厘米,边刻花纹图案,标题横书,碑文竖写,楷体阴刻,叙文8行,满行51字,共计496字。碑文为:

诰封中宪大夫署江南庐州知府前四川叙州府知府兼护永宁道事军功加一级记录十次杨天文。尝读书而至作善,降之百祥,作不善,降之百殃,未尝不恍然叹曰:回汉虽属两教相隔,而善不善之报则一也。我辈先人立清真寺,沿老师傅,亦未始非劝善之一端。但功成浩繁,独力难持,惟是公议,某某出银若干,共成七五数,钱一佰六十两,置当水旱田地,坐落米庄,丁名米双,见载在契卷,执事掌之,每年收租,除清师傅伙食,修理寺,完粮外,余积以为师长开学之资。凡所请师傅,以三年为期,有无过失,留否,悉听众乡老公议,师傅无得异说。顾每逢亢牛娄鬼日期,凡我教门,齐集寺中,一切教条,俱照新行,师傅不得擅自更移。按时礼拜,感生成于*阿丹盛服诚心,常朝觐于真宰。吾恐年深日久,念*或假公济私,或倚强凌弱,以致败坏教门,侵颓寺宇,特援笔成文,勒碑刻铭,俾世世子孙触目警心,始终勿替,不负先人义举初心,抑亦木本水源之意也夫!是为记。所有众老名目开列于后:

清乾隆四十五年(公元1780年)立。