English
创新回族学研究的平台,全方位展示回族文化的窗口!

1885年的麦加(图集)

 作者:佚名  来源:伊穆网传媒  点击:  评论:0 时间:2019-06-11 22:09:37


1885年,荷兰摄影师克里斯蒂安•斯洛克•霍尔格罗翁杰在当地阿拉伯人的帮助下,秘密潜入圣城麦加,拍摄了一组极其珍贵的照片,向我们展示了当时的麦加与彼时的朝觐。

 

 

微信图片_20190611221117.jpg

禁寺

 

微信图片_20190611221121.jpg

阿拉法特山的朝觐驻地

微信图片_20190611221124.jpg

阿拉法特山西部帐篷群

微信图片_20190611221127.jpg

阿拉法特山西部帐篷群

微信图片_20190611221149.jpg

阿拉法特山西部帐篷群

 

微信图片_20190611221152.jpg

穆兹代里法实景

 

微信图片_20190611221155.jpg

米纳东边的情景

 

微信图片_20190611221158.jpg

米纳山谷实拍

 

微信图片_20190611221202.jpg

哈智帐篷

 

微信图片_20190611221205.jpg

哈智帐篷

 

微信图片_20190611221208.jpg

穆圣(愿主福安之)妻子的坟墓

 

微信图片_20190611221212.jpg

新婚的男子

微信图片_20190611221214.jpg

麦加贵族与他的仆人

微信图片_20190611221217.jpg

麦加城印刷厂

微信图片_20190611221221.jpg

麦加城全景

微信图片_20190611221221.jpg

麦加城全景

微信图片_20190611221224.jpg

麦加城全景

微信图片_20190611221227.jpg