English
创新回族学研究的平台,全方位展示回族文化的窗口!

12月18日是联合国阿拉伯语日

 作者:佚名  来源:西安回坊  点击:  评论:0 时间:2017-12-19 15:14:40


今日是

联合国阿拉伯语日640.webp (1).jpg

阿拉伯语日

12月18日是联合国阿拉伯语日。阿拉伯语即阿拉伯民族的语言,主要通行于中东和北非地区,现为27个国家及4个国际组织的官方语言。以阿拉伯语作为母语的人数超过2.1亿人。联大于1973年12月18日通过第3190号决议,决定将阿拉伯语作为第六种官方语文。这一天也被定为世界阿拉伯语日。

640.webp (2).jpg


阿拉伯语

اللغة العربية

640.webp (3).jpg        阿拉伯语即阿拉伯民族的语言,主要通行于中东和北非地区,现为27个国家及4个国际组织的官方语言。以阿拉伯语作为母语的人数超过2.1亿人。联大于1973年12月18日通过第3190号决议,决定将阿拉伯语作为第六种官方语文。这一天也被定为世界阿拉伯语日。

阿拉伯语在不同国家和地区存在方言,阿拉伯半岛南部沿海的若干方言统称为南阿拉伯语,南阿拉伯语与北阿拉伯语差异之大以至人们认为是一门独立语言。另外西北非的马格里布方言和中东方言交谈也不能互相理解。但各方言区的人能采用《古兰经》使用的古典阿拉伯语作为标准,进而沟通。

阿拉伯语文字源于古代的阿拉米文字。不同于世界上的其它许多语言是由左至右书写,阿拉伯语是从右至左书写。7世纪,随着伊斯兰教和阿拉伯帝国的兴起,阿拉伯语对亚、非、欧许多地区产生过巨大的文化影响,曾是文明世界学术文化所使用的语言之一。西欧语言中至今仍有许多阿语词汇。

强调阿拉伯语的重要意义也就是要凸显阿拉伯作家、科学家和艺术家对世界文化做出的巨大贡献。阿拉伯语作家使希腊知识得以传入中世纪时期西方拉丁语世界,从此在不同文化之间建立不可分割的联系。阿维洛依、伊本·赫勒敦以及纳吉布·马哈福兹的作品跻身于人类最深刻的思想著作之列。

联合国教科文组织总干事伊琳娜·博科娃出席了2012年阿拉伯语日的活动。她在致辞中说:“语言让世界更美丽,每一种语言都具有丰富的内涵。语言不仅仅是沟通工具,还是群体价值和特性的载体。语言多样性是对人类思维的拓展,也是推动不同文化与宗教在真正相互理解的基础上开展对话的手段。”

她说:“阿拉伯语作家使希腊知识得以传入中世纪时期的西方拉丁语世界,从此在不同文化之间建立了不可分割的联系。”

根据联合国教科文组织提供的数据,目前,阿拉伯世界有约4亿人讲阿拉伯语。

640.webp (4).jpg


欣赏阿拉伯语歌曲


      《把我捧在手心里》是利比亚歌手 حميد الشاعري (哈米德·沙厄里)收录在2000年专辑《 غزالي 》中的一首歌,由سامح العجمي (赛买赫·艾吉米)作词,حميد الشاعري (哈米德·沙厄里)作曲。


阿语歌词

خدني بين ايديك وديني القمره في السحاب
قلبي بين ايديك عدالك قلبي الف باب
عمري بين ايديك رجعلي العمر فات وراح
نسيني الحزن والجراح وسنين التوهه والعذاب
خدني بين ايديك وديني القمره في السحاب
قلبي بين ايديك عدالك قلبي الف باب
عمري بين ايديك رجعلي العمر فات وراح
نسيني الحزن والجراح وسنين التوهه والعذاب
ليله من الغرام نسرقها انا وانت بالسنين
ليله من الغرام ونعيشها قلوب متشوقين
ليله من الغرام دي غناوي وهمس واشتياق
وكفايه علينا من الفراق والنار والحيره والانين
ليله من الغرام نسرقها انا وانت بالسنين
ليله من الغرام ونعيشها قلوب متشوقين
ليله من الغرام دي غناوي وهمس واشتياق
وكفايه علينا من الفراق والنار والحيره والانين
خدني بين ايديك وديني القمره في السحاب
قلبي بين ايديك عدالك قلبي الف باب
عمري بين ايديك رجعلي العمر فات وراح
نسيني الحزن والجراح وسنين التوهه والعذاب
عمري بين ايديك

歌词大意:

把我捧在你的手心里,穿过云层送我去明月。
我的心躺在你手心里,陪伴你穿越千重门廊。
我的生命在你手心里,带我回到流逝的过去,
把我带向未知的将来。使我忘记忧愁与创伤,
和失落的过去与痛楚。
把我捧在你的手心里,穿过云层送我去明月。
我的心躺在你手心里,陪伴你穿越千重门廊。
我的生命在你手心里,带我回到流逝的过去,
把我带向未知的将来。使我忘记忧愁与创伤,
和失落的过去与痛楚。
那个爱的夜晚,你我一起把它据为己有;
那个爱的夜晚,我们心心相印共同度过;
那个爱的夜晚,歌声、私语和思念相伴。
离别、爱火、彷徨与痛苦,
对你我来说都难以再承受。
那个爱的夜晚,你我一起把它据为己有;
那个爱的夜晚,我们心心相印共同度过;
那个爱的夜晚,歌声、私语和思念相伴。
离别、爱火、彷徨与痛苦,
对你我来说都难以再承受。
把我捧在你的手心里,穿过云层送我去明月。
我的心躺在你手心里,陪伴你穿越千重门廊。
我的生命在你手心里,带我回到流逝的过去,
把我带向未知的将来。使我忘记忧愁与创伤,
和失落的过去与痛楚。
我的命运,掌握在你手心里


640.webp (5).jpg