English
创新回族学研究的平台,全方位展示回族文化的窗口!

回族书法——中文

 作者:佚名  来源:建水紫陶杯中国回族书画大赛获奖作品集  点击:  评论:0 时间:2016-10-11 15:11:10

李泽民.jpg

                     金奖  李泽民


朱利.jpg

                            金奖 朱利


朱利局部作品.jpg

                              金奖 朱利局部作品