English
创新回族学研究的平台,全方位展示回族文化的窗口!

色兰——马瑞麟文学创作70周年纪念文学作品选载

 作者:马瑞麟  来源:  点击:  评论:0 时间:2016-09-02 22:19:07

        一朵芬芳的鲜花   
       一声清脆的银铃
       一溪洁净的泉水
       一颗透明的水晶
 
       一湾蓝天上的新月
       一片大地上的绿荫
       一抹融化冰雪的阳光
       一匹拉近穆民心灵的祥云
 
       色兰 色兰 色兰
       全世界最动听的声音
       色兰 色兰 色兰
       里面装着火样的深情