English
创新回族学研究的平台,全方位展示回族文化的窗口!

盖头——马瑞麟文学创作70周年纪念文学作品选载

 作者:马瑞麟  来源:  点击:  评论:0 时间:2016-09-02 22:18:29

       彩霞与白云
      飘在高空
      也飘在回回女人头上
 
      天上的彩霞和白云是一幅画
      地上的彩霞和白云是一首诗
      画与诗组成一道美丽的风景
 
      画里飞出一只只山鹰
      诗里走出一代代回回
      画与诗推出一部厚厚的民族史